Webbsidor

Funkisliv  (webbtidning)

Funkisliv vill kontinuerligt skapa aktiviteter och upplevelser för människor med funktionsvariationer. Funkisliv producerar även en tidning där vi lyfter upp ämnen och människor som sällan annars får tillräckligt mycket utrymme i traditionell media. Tidningen är numera helt digital, med undantag för specialutgåvor. Inom kort kompletteras Funkisliv-familjen med en podcast för att bli än mer inkluderande.

Logopeden tipsar

Elvira Ashby och har arbetat som logoped med barn med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter i över femton år, både på logopedmottagning, i förskola/skola och inom habiliteringen.