organisationer/Föreningar

Svenska Downföreningen

ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar

Autism- och Aspergerförbundet

Arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Framför allt arbetar förbundet genom att:

 • sprida information och öka förståelsen för autism
 • verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
 • skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal
 • följa och ge uppslag till forskning inom området
 • delta i det internationella arbetet

ISAAC är en förkortning för International Society for Augmentative & Alternative Communication. Det betyder ungefär: Internationell Förening för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. ISAAC bildades 1983 och är en internationell förening som arbetar för att skapa möjligheter att kommunicera för de som har behov av alternativ och kompletterande kommunikation - AKK. Föreningen finns till för dig som använder AKK eller för de som arbetar med, forskar kring eller bara är intresserade av alternativa sätt att göra sig förstådd och förstå sin omvärld när talet inte riktigt räcker till.

Föreningen är öppen för alla som vill stödja vår vision om att alla som kan kommunicera bättre med hjälp av AKK ska få en möjlighet att göra det.

Svenska ISAAC är en del av en internationell organisation. Som medlem i ISAAC stödjer du forskning, utveckling och information om AKK till stora delar av världen.

Riksförbundet Attention

är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Genom Attention Utbildning erbjuder vi även utbildningar om NPF

Rörelsehindrade barn och ungdom

Rätten att maxa livet. Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att mötas med kärlek och respekt. Och alla barn har rätt att få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för barn med funktionsnedsättning är det inte alltid det. Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att "barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor", utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda

FUB

FUB:s vision; Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra. Alla människor har lika värde. Det innebär att:

 • Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.
 • Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.
 • Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.
 • Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.
 • Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.
 • Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller hon behöver.