Appar

Appar med TAKK

Tsp lex(gratis) IPhone/android

En app som fungerar som ett uppslagsverk.                                                      Det som är bra med denna tjänst är att du får se hur ordet tecknas via en film. Du kan även se om tecknet har andra betydelser.


Spread the sign (gratis/köp inuti)

Är en app där du kan jämföra hur ord tecknas på teckenspråk i 18 olika länder. Tyvärr är inte teckenspråk internationellt, kul app att sitta och jämföra i. Väldigt bra att använda sig av om andra länder har en lättare motoriskrörelse för tecknet och använda det istället.

Teckenskatten (gratis/köpa)

Apparna består av två delar. I biblioteket finns filmer med barn som tecknar och i ett spel får du använda det du lärt dig genom att para ihop ett tecken med rätt bild. Växla mellan biblioteket och spelet med de två knapparna överst i mitten av spelplanen. Teckenskatten innehåller tecknade ord för saker, färger och siffror. De är grupperade enligt kategorier som djur, möbler, leksaker och annat som ligger nära till hands för barn. Det finns även appar som är tema baserade för våra årstider. perfekt sätt att lära sig tecken på ett lekfulltsätt


Widget go
(köpa)

Widgit Go SE är en app för iPad/iPhone där du kan skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd.

Min senaste favorit när man jobba med kommunikation. I appen kan du köpa till olika bildstöd som t.ex. ritade tecken, piktogram. Du kan läsa mer om appen här

Pedagogiska appar

ABC-raketen (gratis)
I spelet får barn öva på att känna igen ord, rimma, stava och sätta ihop sammansatta ord. Alla moment är anpassade så att de ska stödja inlärningen men samtidigt har man sett till att ha en spännande inramning som lockar barn till att sitta länge med spelet. I ABC-raketen får man följa några utomjordingar som vill utforska människornas värld och hur det egentligen fungerar med bokstäver och ord. Spelaren får vara deras guide på jorden och visa hur det går det när man stavar och rimmar.